top of page
9ea7d09e81597ada39342aaf57ffe121.jpg

Is on the Balkan Peninsula in southeastern Europe with a coastline at the Adriatic and the Ionian Sea in west. It is bordered by Montenegro in north, Kosovo in north east, the Republic of Macedonia in east, and Greece in south east and just across the Sea from Italy.

ABOUT US

Shatervan Idesh means "Idea Fountain".  We settled on this name because the land itself caused us to burst with ideas, solutions and projects for the budding country of Albania.

We are a group made up of Ex Pats, local Albanians, and Americans joining together to help create a brighter future for Albania.  We are registered in the US as a 501c3 with a mission to work with the community to make a stronger Albania and a better world.

 

Shatervan Idesh do të thotë "Shatërvan i ideve". E vumë këtë emër, sepse vetë toka na bëri të dilnim me ide, zgjidhje dhe projekte për Shqipërinë që porsa ka nisur të çelë.

 

Ne jemi një grup i përbërë nga të huaj të riatdhesuar, shqiptarë vendas dhe amerikanë, që jemi bërë bashkë për të ndihmuar në krijimin e një të ardhmeje më të ndritur për Shqipërinë. Jemi regjistruar në SHBA si një organizatë 501c3, me misionin për të punuar me komunitetin, për të bërë një Shqipëri më të forte, dhe për një botë më të mirë.

Where is Albania?

bottom of page