DONATE

Here in Albania a little money goes a long way, and that is a good thing since an average salary here is about $160 a month.  Clearly that is not enough for all of one's needs.  But imagine what we can do with an extra $10 or $15 dollars from you!  We can change the world for the better, starting here, in a country forgotten by many, starting in Albania.

Në Shqipëri pak para bëjnë shumë punë dhe janë ndihmë e madhe, pasi paga mesatare këtu është rreth 160 dollarë në muaj. Natyrisht që kjo nuk është e mjaftueshme për të mbuluar nevojat e secilit. Por imagjinoni se çfarë mund të bëjmë nëse çdonjeri dhuron $10 ose $15! Mund ta ndryshojmë botën për më mirë, duke filluar nga këtu, nga ky vend i harruar prej shumëkujt, Shqipëria!

Click to

         or 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now