top of page

DONATE

Here in Albania a little money goes a long way, and that is a good thing since an average salary here is about $160 a month.  Clearly that is not enough for all of one's needs.  But imagine what we can do with an extra $10 or $15 dollars from you!  We can change the lives of homeless animals for the better, starting here, in a country forgotten by many, starting in Albania.

D3.jpg

Në Shqipëri pak para bëjnë shumë punë dhe janë ndihmë e madhe, pasi paga mesatare këtu është rreth 160 dollarë në muaj. Natyrisht që kjo nuk është e mjaftueshme për të mbuluar nevojat e secilit. Por imagjinoni se çfarë mund të bëjmë nëse çdonjeri dhuron $10 ose $15! Mund ta ndryshojmë jetën e kafshëve të pastreha për mirë, duke filluar nga këtu, nga ky vend i harruar prej shumëkujt, Shqipëria!

Flying-Dog-Part-I-723x480.png

Your donation will help us fly out street cats and dogs out of Albania to countries where they will be safe.

Click to

         or 

 

Meanwhile, we continue with our sterilization work to end the overpopulation problem from every angle.

                     

Trap. Neuter. Return. The humane solution.

bottom of page