Communist Concrete

to Peppy Playground

The children of 21st Century Albania are still playing on the concrete play yards from the communist regime.  While the sad old playgrounds don't seem to dampen the smiles on the children's faces, the parks are old and unsafe. Together with local residents, artists and Ex- Pats, we will create bright, creative and safe playgrounds made from discarded tires turning the country's trash into joy for its youngest treasures.

Nga Betoni Komunist, ne Sheshe Lojrash Plot Hare

Në Shqipërinë e shekullit të 21-të, fëmijët ende po luajnë në kendet e lojërave të betonizuara qysh nga koha e komunizmit. Megjithëse sheshet e katandisura si mos më keq nuk arrijnë tua prishin buzëqeshjen fëmijëve, ato janë të vjetra dhe të pasigurta. Së bashku me banorët vendas, artistët dhe të huajt e riatdhesuar, ne do të krijojmë sheshe lojrash plot dritë, gjithë art dhe të sigurta, duke përdorur gomat e hedhura, e duke I kthyer plehrat e vendit në gëzim për thesarët e tij më të rinj.

Trash Cats & Dumpster Dogs

It is hard for a country that can barely take care of its people to look to take care of the animals.  But we believe a country cannot mature without getting in step with animal welfare.​ We will create access to free sterilization for the stray animals, as well as filling some bellies and finding some homes. You can follow the adventures of the strays of Sarande on Instagram @tailfromabroad.

Busy Bee Honey

​While America is threatened with a bee extinction, a large number of the rural population of Albanians keep bees.  The problem is none have enough to create an industry on their own.  We will create a honey co-op and economic development opportunities here for the smallest of rural bee keepers.  Our fine boutique honey will be the taste on everyone's lips.

Mjalti i Bleteve Punëtore

Ndërkaq që Amerika po kërcënohet nga zhdukja e bletëve, shumë shqiptarë mbajnë bletë. Problemi është se askush nuk ka aq bletë sa për të krijuar një industri. Ne do të krijojmë një ndërmarrje të përbashkët dhe sigurojmë mundësi zhvillimi ekonomik për bletërritesit e zonës, sado të vegjël që të jenë bizneset e tyre. Mjalti ynë do të jetë shija në buzët e secilit

PROJECTS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now