PROJECTS

IMG_9690.jpg

A Revamped Orphanage

The children of the local orphanage are still playing on the concrete play yards from the communist regime.  While their sad old rooms offer little comfort it still doesn't seem to dampen the smiles on the children's faces. Together with local residents, artists and Ex- Pats, we will create bright, creative and safe new rooms and playgrounds bringing joy to the countries youngest treasures.

b5279159e6c7adf394bb3c4e0dfa1829.jpg

Shtëpia e Fëmijës e Rimodeluar

Fëmijët e shtëpisë së fëmijës lokale ende po luajnë në oborret e betonit nga regjimi komunist. Ndërsa dhomat e tyre të vjetra të trishtuara ofrojnë pak komoditet, ende nuk duket se ua zvogëlon buzëqeshjet në fytyrat e fëmijëve. Së bashku me banorët lokalë, artistët dhe ish-patët, ne do të krijojmë dhoma dhe kënde lojërash të ndritshme, krijuese dhe të sigurta duke sjellë gëzim në thesaret më të rinj të vendeve.

IMG_5274.jpg

Trash Cats & Dumpster Dogs

It is hard for a country that can barely take care of its people to look to take care of the animals.  But we believe a country cannot mature without getting in step with animal welfare.​ We will create access to free sterilization for the stray animals, as well as filling some bellies and finding some homes. You can follow the adventures of the strays of Sarande on Instagram @trashcatsndumpsterdogs

20190111_181427.jpg