top of page

PROJECTS

ANKSY BREAD791016957429624_n.jpg

Trash Cats & Dumpster Dogs

It is hard for a country that can barely take care of its people to look to take care of the animals.  But we believe a country cannot mature without getting in step with animal welfare.​ We will create access to free sterilization for the stray animals, as well as filling some bellies and finding some homes. You can follow the adventures of the strays of Sarande on Instagram @trashcatsndumpsterdogs

jerry & clinic.jpg
IMG_5274.jpg

Trash Cats & Dumpster Dogs

It is hard for a country that can barely take care of its people to look to take care of the animals.  But we believe a country cannot mature without getting in step with animal welfare.​ We will create access to free sterilization for the stray animals, as well as filling some bellies and finding some homes. You can follow the adventures of the strays of Sarande on Instagram @trashcatsndumpsterdogs

beach dog.jpg

Pasi kaluam një dekadë në mirëqenien e kafshëve në Shtetet e Bashkuara, nuk e kishim idenë se çfarë sfide do të na paraqitej jashtë shtetit. Ka më shumë punë për të bërë në arsim, në shkencën veterinare, në sterilizimin dhe derisa kjo punë të përfundojë, ne po adoptojmë sa më shumë kafshë që mundemi në vendet që kanë shtëpi dhe rrugë të sigurta. Është një propozim i shtrenjtë, por jeta e këtyre kafshëve varet nga ne që të ndihmojmë në të gjitha mënyrat që mundemi. Ju mund të jeni pjesë e kësaj!

bottom of page