The Idea Fountain

Albania is an ancient country reliving its infancy.  After spending forty-six years cloaked in the dark times of communism, Albania emerged only to be wounded again when its young economy collapsed due to a government supported pyramid scheme.  Its difficult and painful history did not affect the kindness of the people.  But Albania has lost its optimism -- Shatervan Idesh sees opportunity everywhere in this unique and beautiful land and is dedicated to reviving the hope of the Albanian people one successful project at time.

Albania has been a forgotten country and we are focusing on the forgotten children at the orphanage and forgotten animals living in the street. Our fountain's focus starts here and we hope to make a difference with your support, the support of the local community and the expats who now call this place home.

videoblocks-albania-flag-waving-slow-mot
press to zoom
albania-issues-poverty
press to zoom
IMG_7644.JPG
press to zoom
IMG_5221
press to zoom
communitygarden
press to zoom
playgroundaneta
press to zoom
fullsizeoutput_3b4
press to zoom
18146395819078325
press to zoom
b5279159e6c7adf394bb3c4e0dfa1829
press to zoom
1/2

Shqipëria është një vend i lashtë që i është rikthyer foshnjërisë së vet. Pas dyzet e ca vitesh në errësirën e komunizmit, Shqipëria doli prej tij vetëm për t'u plagosur përsëri, kur ekonomia u shemb për shkak të skemave piramidale të mbështetura nga qeveria. Megjithese historia e saj e vështirë dhe e dhimbshme nuk ndikoi në mirësinë e njerezve, Shqipëria ka humbur optimizmin - Shatervan Idesh sheh mundësi te shumta në këtë vend te pashoq nga bukuria, dhe i është përkushtuar ringjalljes se shpresës së popullit shqiptar, projekt pas projekti.

 Shqipëria ka qenë një vend i harruar dhe ne po përqendrohemi tek fëmijët e harruar në jetimore dhe kafshët e harruara që jetojnë në rrugë. Fokusi i burimit tonë fillon këtu dhe ne shpresojmë të bëjmë një ndryshim me mbështetjen tuaj, mbështetjen e komunitetit lokal dhe të mërguarve që tani e quajnë këtë vend si shtëpi.

ABOUT
PROJECTS
DONATE
GET INVOLVED